”Äng är åkers moder”

”Äng är åkers moder”

Utifrån detta gamla talesätt, som i hög grad gäller jordbruksbygden Kafjärden, föreläste MAGNUS EDVINSSON torsdagen 26 oktober i Kafé Fridhem (Jäders församlingshem). Föredragshållaren satte också in Kafjärden i ett större sammanhang: Sveriges kristnande. Han tog upp frågor som ”Hur var S:t Eskil engagerad i denna bygd? Varför byggdes sex kyrkor runtom på Kafjärden?” Magnus Edvinsson är pensionerad major och bosatt i Strängnäs, där han bl a. var pressofficer vid det numera nedlagda regementet. Hans stora intresse är historia i allmänhet och kyrkohistoria i synnerhet, som han studerat vid Stockholms universitet. Sina gedigna kunskaper och teorier sprider han vidare såsom lokalhistorisk guide och föreläsare i Strängnäs.

Comments are closed