Larssons i Sörmland

I föredraget om Larssons i Sörmland koncentrade sig Tryggve Lundh sig på makarna Larssons vistelser i Sörmland och framförallt i Lilla Lövhulta, där Carls far föddes och växte upp och som Carl och Karin besökte flera gånger. Och 1913 köper Carl en liten fastighet i Lilla lövhulta som han kallar ”Minsta”. Huset skänktes 1915 till yngste sonen Esbjörn, som senare flyttar till Välnäs gård i Fogdö. Karin bodde där en tid efter Carls död och dog där själv 1928. Föredraget beskrev också Carls intresse för trakten, han målade bl a av flera kyrkor. Föredraget lyfte också fram Karins stora insatser som designer, inredare och trädgårdsodlare. Fortfarande finns ättlingar till Larssons i Eskilstuna.

Comments are closed