Medlemskap

FÖRENINGEN KUNSKAPSTURISM KAFJÄRDEN

är en ideell organisation och partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen är öppen för enskilda medlemmar, företag, offentliga organ och institutioner samt privata fonder/stiftelser. Föreningen har sitt säte i Eskilstuna kommun.

Föreningen ska bygga en populärhistorisk utställning om Rikskansler Axel Oxenstierna inom Kafjärdens församling av Svenska kyrkan. Underrubriken på utställningen är ”europé – statsarkitekt – sörmlänning”.

VÄLKOMMEN som medlem. Den årliga medlemsavgiften är 200 kronor och insätts lämpligen på föreningens bankgiro 591 – 4254. Skicka ett mail till iha.frykman@gmail.com och vänligen uppge telefon och e-postadress, tack!

Föreningen ska enligt sin portalparagraf främja kunskapsturism i den sörmländska bygden Kafjärden i Eskilstuna kommun och i synnerhet uppmärksamma Axel Oxenstiernas epok och livsgärning samt hans egendom Fiholm med omgivningar. Med kunskapsturism avses att fokusera det turistiska utbudet på Sveriges och bygdens historia, kultur och miljö i den anda som präglade Oxenstierna, nämligen bred och djup bildning.

Gestaltning, publicistisk och praktisk verksamhet ska ske i kreativa, interaktiva och innovativa former som respekterar kulturarvet enligt ovan och till aktivt deltagande lockar kunskapssökande målgrupper – regionalt, nationellt och internationellt.

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, General Data Protecktion Regulation, vill föreningen informera följande: Medlemmarnas för- och efternamn, postadress samt mailadress är de uppgifter som registreras. Uppgifterna används enbart för att skicka information och/eller kontakta respektive medlem. När ett medlemskap avslutas raderas samtliga uppgifter.