Sveriges nya ridsportchef gästade Kunskapsturism Kafjärden

Hästar och ridsport har stor betydelse för landsbygdsutveckling. Därför hade Föreningen Kunskapsturism Kafjärden (FKK) till 2018 års första evenemang 11 januari inbjudit Svenska Ridsportförbundets nya generalsekreterare Annika Tjernström att berätta om sin passion för hästar som hon förenar med sitt nya toppjobb. Hon lockade främst engagerade ”hästtjejer” till Kafé Fridhem, alltså församlingshemmet vid Jäders kyrka, som FKK hyr av Kafjärdens församling av Svenska kyrkan.

Annika Tjernström, tidigare anställd på bl.a. Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola, är sedan augusti i fjol chef för 40-talet anställda vid Ridsportens Hus i Strömsholm. Omkring en halv miljon svenskar beräknas ha kopplingar till ridsporten och 154 000 är medlemmar i Ridsportförbundet. ”Hästtjejer” dominerar, omkring 90 procent är kvinnor i olika åldrar vilket är en obalans som Tjernström gärna vill ändra på.

FKK:s målsättning är att bygga en utställning om Rikskansler Axel Oxenstierna, en av Sveriges främsta statsmän med förankring till både Fiholms slott och Jäders kyrka. Föreningen arbetar dessutom med att främja landsbygdsutveckling där kunskapsturism är en viktig del. FKK har infört ”gästmedlemskap” för personer som ställer upp för verksamheten. Annika Tjernström utnämndes till gästmedlem nr 4 efter sitt föredrag. Detta temporära medlemskap har tidigare förärats riksdagsman Hans Ekström, Sundbyholm, major Magnus Edvinsson, Strängnäs, och lokalhistorikern Bernt Jonsson, Fogdön.

För eventuella frågor kontakta FKK:s ordförande Iha Frykman

Tel 070 – 340 23 24  Epost: iha.frykman@gmail.com

Comments are closed