Unik samling handskrifter av Axel Oxenstierna såld på Stockholms Auktionsverk

oxenstierna_handskrifterDen 20 december 2016 såldes en fantastisk samling med handskrifter av Axel Oxenstierna på Stockholms Auktionsverk. Otroligt att det finns så mycket material ute på marknaden.

Auktionsverkets text:
Samlingen består till största delen av brev och handlingar från 1600-talet och innehåller dokument rörande ett 30-tal personer ur släkten Oxenstiernas olika grenar; af Södermöre, af Croneborg, af Eka och Lindö, och af Korsholm och Wasa.
Samlingen innehåller även 9 st kungliga handlingar ställda till personer i släkten Oxenstierna; 6 st signerade Karl XI , 2 st signerade Fredrik I och 1 st signerat Hedvig Eleonora.

Ca 30 dokument kopplade till Johan Axelsson Oxenstierna (1611-1657) och dennes arvingar.
Bland annat ett dokument angående morgongåva till hustrun Margareta Sture (1615-1646), daterat 25/7 1636 och ett arrendekontrakt för mark i Hörningsholm, daterat 4/1 1639. Ca 10 dokument kopplade till Erik Axelsson Oxenstierna (1624 – 1656) och dennes arvingar. Bland annat ett brev med inbjudan för Magnus Durell att närvara vid Axel Oxenstiernas begravning daterat 20/2 1655.
Ca 20 dokument kopplade till Axel Eriksson Oxenstierna (1652-1676) och dennes arvingar.
Samlingens tidigaste dokument är ett brev från Gabriel Kristiernsson Oxenstierna (c. 1500 – 1585), till Märtha Leijonhufvud (1520-1584) daterat 1576, och det senaste ett brev från Elsa Barbro Oxenstierna af Croneborg (1694-1764), daterat 1743.

 

Comments are closed