Urban sketchers blir ”rural” på Kafjärden

Alltfler evenemang arrangeras i Jäders församlinghem, som Föreningen Kunskapsturism hyr av Kafjärdens församling och då det passar kallar för ”Kafe Fridhem”. Tecknare från organisationen ”Urban Sketchers” bemannar Fridhem  med omgivning under juli månad och inbjuder gäster på temat ”Teckna i det gröna!”

Det krävs inga förkunskaper, aktiviteterna passar alla åldrar och organisationen håller med pennor och papper. Mer information finns att hämta på Facebook: https://www.facebook.com/urbansketscherseskilstuna/

Gästspelet genomförs i samverkan med Sparbanksstiftelsen Rekarne och studieförbundet Medborgarskolan.

Urban Sketchers är en global rörelse av artister med flera som gillar att teckna. I Eskilstuna finns ett antal glada medlemmar som nyligen ägnades ett stort reportage i Svenska Turistföreningens tidskrift ”Turist”. Detta reportage publiceras med redaktionens tillstånd här på hemsidan under fliken Medier. Skribenten är Åsa Ottosson, välkänd reporter, författare m.m. från Öja i Väster Rekarne söder om Eskilstuna. Se www.ottossonochottosson.se

Som namnet ”urban” antyder är tecknarna verksamma i städer och tätorter men Eskilstunagruppen blir alltså temporärt ”rural” i sommar med sitt gästspel på Kafjärden. De träffas 9 t.o.m. 23 juli kl 11 – 14 söndag, tisdag och torsdag.

”Kafe Fridhem” anspelar på den bostad folkskolläraren, klockaren och lokalhistorikern Carl Gustaf Österberg (1819-1889) lät bygg i de närbelägna Kyrkstallarna. Föreningens vision är att få ekonomiska resurser att bygga en populärhistorisk utställning om Oxenstierna i Kyrkstallarna. Oxenstierna växte upp på Fiholm där han planerade bygga ett slott men satsade i stället på att förvandla Jäders kyrka till en ståtlig släktkyrka, populärt kallad ”Rekarne domkyrka”.

Föreningen har infört en tradition att årligen uppmärksamma. Rikskanslerns födelsedag den 16 juni. Senaste talare var riksdagsmannen och f.d. kommunstyrelsens ordförande Hans Ekström, som höll ett intressant föredrag med jämförelser mellan Oxenstiernas gärning och epok på 1600-talet och dagspolitiken i riksdag, regering och myndigheter. Ekström blev också den förste föredragshållare som tack för uppställningen utnämndes till gästmedlem de kommande två åren.

urban_sketchers

Här nedan ser ni några resultat från Urban Sketchers…

20170709_134924 20170709_134950 20170709_135007 20170709_135221 20170709_135322 Untitled-1 USk170709Gustaf1 USk170709Gustaf2 USk170709Helena USk170709Rolf 20170709_134854 20170709_134859 20170709_134904 20170709_134911 20170709_134915 20170709_134920

Comments are closed