Vikingafärd

Busstur längs vikingatida vattenväg!1spbsrekarne_mynt

Vikingarnas liv och leverne upphör aldrig att fascinera och väcka människors fantasi. Det blev därför en välfylld buss när Föreningen Kunskapsturism Kafjärden (FKK) i samverkan med hembygdsrörelsen inbjöd till en populärhistorisk gruppresa över Kafjärden och förbi Fogdön. Bussturen arrangerades på Europeiska Kulturarvsdagen söndag 10 september 2017. Deltagarna reste till subventionerad avgift tack vare sponsring av Sparbanksstiftelsen Rekarna.

Vikingaliv handlar inte enbart om äventyrsfärder i österled, härjningar på brittiska öar och ”upptäcktsresor” till Amerika. För 1 000 år sedan präglade vikingar bl.a. Mälardalen. Vid denna tid var Mälaren en vik av Östersjön med vattenytan c:a fem meter högre än i dag.

För c:a tusen år sedan existerade Birka som centrum i östra Mälaren. ”Sveriges första stad” var ingen isolerad företeelse, den hade en omgivning och ett ”uppland” i Mälardalen och Bergslagen. Sjöar och floder var inga hinder utan förenade i stället bygder och människor genom att brukas för båttrafik. Från Bergslagen fraktades järn, pälsar, tjära etc till Birka längs södra Mälarens strand. En knutpunkt för både land- och sjöförbindelser var Tumbo. Denna epok beskrivs i olika sammanhang av arkeologen och förre landsantikvarien David Damell.

Farleden började i våra bygder vid Sigurdristningen i nuvarande Sundbyholm (Eskilstuna kommun), fortsatte över vatten på Kafjärden och förbi Fogdön samt slutade i öster vid Eldsund (Strängnäs kommun). Av denna vikingatida vattenväg återstår i dag som öppna vatten Barvalappen och Sörfjärden i gränstrakterna mellan Eskilstuna/Strängnäs, mestadels utom synhåll från nuvarande allfarvägen E20.

Bussresan med lokalhistorikern Bernt Jonsson som guide hade start och mål vid Jäders kyrka. Deltagarna fick först av allt en introduktion i ”Kafé Fridhem” (Jäders församlingshem där FKK har ett idécentrum för landsbygdsutveckling), varpå färden först av allt gick till Sigurdristningen. Ett längre uppehåll gjordes vid Säby i Barva, där arkeolog Ann Vinberg berättade om de spännande arkeologiska utgrävningar som hon m.fl. gjorde för 20 år sedan, under bygget av nya E20. Under lunchpaus vid fältstationen ”Rördrommen” gav ornitologen Leif Carlsson inblickar i jordbruk, djurhållning, fågelliv m.m. på Kafjärden under vikingatid. Stopp gjordes också vid Kungshållet i Kjula och Göksten i Härad.

Temat för Europeiska kulturarvsdagen 2017 var ”Natur och kulturarv”. Riksantikvarieämbetet skrev i sin programförklaring bl.a. att ”Natur och kulturarv är ofta sammanflätade och erbjuder spännande miljöer att upptäcka och utforska. Det är också en möjlig resurs för utveckling och tillväxt.”

En idé för kommande år är att organisera liknande populärhistoriska gruppresor för skolelever. De kan få lektioner i historia och naturkunskap i genuina miljöer, uppleva friluftsliv och en resa ”i vikingars spår” för att förstå våra kulturarv.

FKK:s projektansvarige för ”vikingafärden” var Anders Johansson, som gärna tar emot synpunkter per e-post aj.torpethoglund@bahnhof.se

Comments are closed