Vision

Axel Oxenstierna – europé, statsarkitekt och sörmlänning

Få svenskar har haft så stor betydelse för bygget av staten Sverige som AXEL OXENSTIERNA (1583-1654). Han kom tidigt i Karl IX:s tjänst som riksråd och rikskansler, hjälpte Gustav II Adolf att skapa Stormakts-Sverige, var Drottning Kristinas främste mentor och banade väg åt hennes efterträdare, Karl X Gustav.

Men hur många vet att Oxenstierna var sörmlänning, växte upp och var storbonde på Fiholm utanför Eskilstuna, avbröt där ett pampigt slottsbygge och satsade i stället på en om- och tillbyggnad av Jäders kyrka från 1100-talet till släktens ståtliga gravkyrka – ”Rekarne domkyrka”. Dess höga kyrktorn reser sig som ett pekfinger mot himlen över Kafjärden. Här finns rik och spännande lokalhistoria med utblickar ut över Europa och ända bort till ”Nya Sverige” i Nord-Amerika.

Axel Oxenstierna förvärvade bred och djup bildning under långa bildningsresor på europeiska kontinenten och knöt viktiga kontakter för framtida ledarskap. Han efterlämnade en gigantisk samling dokument efter brevväxling med hustrun Anna Bååt, allmogeföreträdare, adelsherrar, kungligheter och andra europeiska storheter. Han organiserade Sveriges förvaltning i länsstyrelser som statsmakterna därefter förgäves försökt ersätta med smartare system.

Kafjärden kan med fördel brukas för att gestalta Oxenstierna och hans tid, locka historieintresserad publik och medverka i ett kulturarvslyft för norra Sörmland och Mälardalen. Omgivningen har en markant särprägel – Kafjärdens öppna slättland med långa horisonter bryter av mot de annars småskaliga sörmländska bygderna.

Sätesgården Fiholm med sitt ofullbordade slott rymmer historia där det vimlar av andra intressanta personligheter vid sidan av Oxenstierna och hans släkt; drottningar, riddare, munkar från Eskilstuna kloster, slottsarkitekter och allehanda herrefolk plus allmoge och undersåtar som brukade jorden och drev boskapsskötsel.

En vision är att med fokus på Axel Oxenstierna främja kunskapsturism med räckvidd över hela Kafjärden, från Mälaren upp mot Mälarmården. Ett konkret projekt är att gestalta Oxenstiernas omvälvande epok genom en populärhistorisk utställning i en genuin miljö under rubriken:  Axel Oxenstierna – europé, statsarkitekt och sörmlänning

En ny ideell organisation ska genomföra projektet – Föreningen Kunskapsturism Kafjärden. Dess bildande har genom en förstudie fått stöd av bl.a. Södermanlands Hembygdsförbund, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Södermanlands Landsting Kultur & Utbildning, LeaderInlandet och Eskilstuna kommun. Lokala samarbetsparter är bl.a. Kafjärdens församling av Svenska kyrkan, Kjula-Jäder och Fogdö hembygdsföreningar, Kafjärdens kultur- och biblioteksförening. Samarbete pågår med bl.a. Mälardalens högskola, Eskilstuna Museer och Destination Eskilstuna.

Goda möjligheter finns att i projektet främja trepartnerskap mellan ideella, offentliga och kommersiella krafter samt korsvis befrukta flera sektorer: kultur, folkbildning, släktforskning, natur, friluftsliv, miljö, näringsliv och utbildning. Vi ska här efterhand informera om projektets gång genom arbetsgrupper och kulturevenemang.