Välkommen till Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

Föreningens vision

Vår vision är att med fokus på Axel Oxenstierna främja kunskapsturism med räckvidd över hela Kafjärden, från Mälaren upp mot Mälarmården.

Facebook

Följ föreningen på Facebook