Kyrkstallarna i Jäder får nytt liv!

Jäders kyrkstallar rustas för att ge plats åt en utställning om rikskansler Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid. Invigning den 16 juni 2019. Ingen liknande utställning finns i Sverige. Upprustningen kan ske tack vare EU:s landsbygdsprogram som handhas av Länsstyrelsen i Södermanlands läns som beviljat medel till inre renovering. Den yttre renoveringen av byggnaden bekostas av Kafjärdens församling.

Comments are closed