NY FRAMTID FÖR GAMMAL SPANNMÅL?

Spannmål är sedan tusentals år basen i jordbruket och därmed vår livsmedelsförsörjning. Sädesslagen har dock förändrats kraftigt genom modern växtförädling. Hur skiljer de sig i dag från äldre lantsorter och har värdefulla egenskaper gått förlorade?

Detta är temat då Kafé Fridhem (Jäders församlingshem) torsdag 5 april kl 18.30 gästas av Matti Leino, agronom, forskare och författare plus ledamot av bl.a. Kålrotsakademien. ”Mitt stora intresse är kultur- och nyttoväxter i lant- och trädgårdsbruk och gränslandet mellan biologi och  kulturhistoria.”

­­­­ Matti Leino är intendent vid Nordiska Museet i Stockholm och forskar vid bl.a. vid Sveriges lantbruksmuseum i Julita. Hans bok Spannmål – Svenska lantsorter belönades i fjol ­som ”Årets historiska måltidslitteratur”. ­Agronomförbundet utnämnde nyligen Leino till ”Årets Agronom 2018” med motiveringen att boken ”ger ett perspektiv på att lantbruket är föränderligt och att vi därmed måste vara öppna för att framtiden inte kommer att se ut som idag.”

Detta program är ett samarrangemang mellan Föreningen Kunskapsturism Kafjärden och LRF Kafjärden samt Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Comments are closed