Styrelsen

Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

 

STYRELSEN  –  kontaktlista

 

Ordförande    Iha FRYKMAN

Epost:              iha.frykman@gmail.com

Telefon:           bostad 016 – 35 81 39    Mobil 070 – 340 23 24

Postadress:    Tornsvängen 1   644 31 TORSHÄLLA

 

Vice ordförande Göran MÖRNER    Fihoms säteri

Epost:             goran@fiholm.se

Telefon:          bostad  016 – 39 50 64  mobil 070 – 633 94 80

Postadress:    Fiholms säteri Södra Flygeln  635 05 ESKILSTUNA

 

 

Kassör Barbro ANDERSSON

Epost:             barbro@jadersekkonsult.se

Telefon:          016 – 96 424   mobil 070 – 583 53 09

Postadress:   Lilla Malmön 4  635 05 ESKILSTUNA

 

Sekreterare TYRGILS SAXLUND

Epost:              tyrgils.saxlund@telia.com

Telefon:           bostad  016 – 91 515   Mobil  073 – 708 98 12

Postadress:    Kyrkvägen 61  635 06 ESKILSTUNA

 

Anders JOHANSSON

Epost:            aj.torpethoglund@bahnhof.se

Telefon:          bostad 016 – 60 355   Mobil 0709 – 360 355

Postadress:   Torpet Höglund Lista 635 14 ESKILSTUNA

 

Susanne SAXLUND

Epost:            susanne.saxlund@telia.com

Telefon:          bostad 016 – 91 515   Mobil 073 – 708 60 10   073 – 708 68 78

Postadress:   Kyrkvägen 61  635 06 ESKILSTUNA

 

Projektledare Lennie FRYKMAN

Epost:          lennie.frykam@gmail.com

Tel 016 – 35 81 39   Mobil  070 641 06 94

 Postadress  Tornsvängen 1  644 31 TORSHÄLLA

 

Seniorkonsult och gestaltningsansvarig Jan BRANDT

Epost:  jan.brandt@hotmail.com

Tel 016 – 35 69 36   Mobil 0708 44 44 11

Postadress  Tornsvängen 3   644 31 TORSHÄLLA

 

Föreningens adress

c/o Barbro Andersson

Lilla Malmö 4

635 05 ESKILSTUNA

Bankgiro 591 – 4254

Organisationsnummer 802491-8354