Verksamhetsplan 2018

VERKSAMHETSPLAN 2018

FÖRENINGEN KUNSKAPSTURISM KAFJÄRDEN

Prioritet ett är för år 2018 att utställningen om Axel Oxenstierna färdigställs i Kafé Fridhem. Invigning den 16 juni.

Prioritet två är att starta arbetet med renovering och förbereda utställning om Axel Oxenstierna i kyrkstallarna med invigning den 16 juni 2019.

Föreningen kommer att fortsätta samarbeta med andra föreningar, organisationer och studieförbund, bl a Studieförbundet Vuxenskolan. Nya kontakter kommer att sökas för samarbeten både på kort och lång sikt. En viktig samarbetsparter är Mälardalens högskola och dess studenter.

Idécentrum

Föreningen har lämnat in slutredovisningen till Jordbruksverket för projektet ”landsbygdsutveckling”. Det betyder dock inte att andemeningen och arbetet med att på olika sätt arbeta med utveckling av landsbygden upphör. I Idécentrum kommer även fortsättningsvis att presentera varor och tjänster som erbjuds i Kafjärden.

Föredrag en gång i månaden är föreningens ambition även för år 2018. Matti Leino, agronom, forskare och författare, håller föredrag i Kafé Fridhem torsdagen den 5 april under rubriken ”Ny framtid för gammal spannmål?” Leino är verksam vid Nordiska Museet i Stockholm och forskar om kulturväxternas historia. Programmet är ett samarrangemang med LRF Kafjärden. Under hösten kommer det inställda föredraget information om ett EU –projekt rörande hästnäringen med koppling till företagsamhet.

Under juli månad kommer åter Urban Sketscher´s att återkomma. Hantverkare kommer att finns i Kaféet samt en utställning om Axel Oxenstierna. Möjlighet att köpa kaffe kommer att finns under helgerna.

Axel Oxenstierna utställningen

I kafé Fridhem kommer en utställning om Axel Oxenstierna att sättas upp under första veckorna i juni. Förberedelser har gjorts på andra platser. Den kommer att innehålla utomhusutställning bestående av ”personer” i fullstor skala. Symboliserande de fyra stånden bl a. Självklart finns huvudpersonen och hustru med som personporträtt.

I Kafé Fridhem kommer montrar att visa olika teman kopplade till Axel Oxenstierna och till Sveriges Stormaktstid. Det kompletteras med en yta som beskriver Axel Oxenstierna och

hans liv på Fiholm och i Jäder, bestående av texter, bilder brev och dokument som beskriver Oxenstiernas uppväxt på platsen och hans betydelse för Sverige.

Invigning av denna utställning sker lördagen den 16 juni, AO:s födelsedag. Docent Margareta Rivera från Uppsala och Björn Asker från Riksarkivet kommer att hålla föredrag. Rivera kommer att avslöja varför Fiholms slott aldrig blev byggt. Riksarkivet, som skapades av AO, och dess historia kommer Björn Asker att berätta om.

Under hösten 2018 går Axel Oxenstiernautställningen in i fas 2, renoveringen av kyrkstallarna. Den yttre renoveringen görs av Kafjärdens församling. Till den inre renoveringen har medel beviljats av Jordbruksverket via Länsstyrelsen Södermanland. Målet är att till sommaren 2019 ska utställningen om AO finnas på plats i stallet. Invigning planeras till 16 juni 2019.

Ekonomiskt, gällande utställningen, finns i dagsläget mycket positiva diskussioner med Sparbanksstiftelsen (beslut finns), Eskilstuna Kommun (delvis beslut) samt Osher foundations (ansökan gjord), Leader Södermanland och Arvsfonden (ansökningar kommer att lämnas in under våren).

Övrigt

Tillsammans med samarbetspartners har vi inbjudit till två temaresor i juni. Man besöker Torshälla kyrka, Axel Oxenstierna utställningen samt Jäders kyrka och avslutar vid Vårfruberga Klosterruin.

Om Vikingaresan även ska göras i september 2018 har styrelsen ännu inte fattat beslut om.

Styrelsens förhoppning är att under året ta emot grupper för guidning av Axel Oxenstierna utställningen i Kafé Fridhem. Vår förhoppning är att information om att utställningen finns sprids via bl a föreningens medlemmar.

Comments are closed